U toku je upis dece u Dečji vrtić Vukovar II

Dečji vrtić Vukovar II je raspisao konkurs za upis dece u programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja za pedagošku 2020./2021. godinu. Za upis je potrebno dostaviti popunjene formulare: zahtev za upis, inicijalni intervju, saglasnost za obradu podataka, kopije rodnog lista deteta, kartona vakcinacije, zdravstvene iskaznice deteta, lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju deteta, kopije ličnih karata ili…

Dečji vrtić Vukovar 2 izvršio pripreme za početak rada

Roditelji dece koja pohađaju Dečji vrtić Vukovar II upoznati su s uputstvima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporukama za rad s decom ranog i predškolskog uzrasta u dečjem vrtiću Ministarstva nauke i obrazovanja te anketirani o potrebama korišćenja usluga vrtića od 11. maja 2020. godine. Prema dobijenim povratnim informacijama o broju dece,…