Predstavljanje primera najbolje prakse – projekat D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspeha

U sklopu projektnih aktivnosti projekta D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspeha, Centar za preduzetništvo Osijek kao nosilac, Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut, lokalna razvojna agencija d.o.o. i Centar za lokalne inicijative i preduzetništvo Našice organizovali su posete lokalnim porodičnim poljoprivrednim domaćinstvima na području opštine Erdut. Kao primere najbolje prakse izabrali su Seljačko domaćinstvo Petrijevčanin…