Izdvojene Covid 19 ambulante prestale sa radom

Zbog povoljne epidemiološke situacije i postepene normalizacije rada zdravstvenog sistema, a u skladu s uputstvom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, juče (30. maja) su prestale sa radom izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa. Takozvane COVID-19 ambulante bile su osnovane pri Domu zdravlja Vinkovci, Domu zdravlja Vukovar i Domu zdravlja Županja.