“Dunav Info” 3.9.2022. 11:00h

Vlada priprema paket mera pomoći za obuzdavanje cena energenata domaćinstvima, javnom sektoru, malim i srednjim preduzetnicima, penzionerima, poljoprivrednicima i ribarima te svim ugroženim socijalnim grupama, a spominje se iznos od približno šest milijardi kuna, navodi Jutarnji list. Paket mera pomoći još nije finalizovan, međutim, polako se naziru mere koje bi trebale da ublaže cenovni udar…

Novi projekat Podružnice Breza Vukovar “Podrška zdravlju-podrška roditeljstvu”

S početkom nove školske godine 2022./2023. počela je i nova godina provođenja poludnevnog boravka, a novost od ove godine je i uključivanje roditelja u aktivnosti Udruženja putem projekta “Podrška zdravlju-podrška roditeljstvu”.  Cilj projekta je kroz individualni i grupni rad edukovati i emocionalno ojačati roditelje da bi stekli i održali kompetencije potrebne za prevladavanje kriznih situacija…

“Dunav Info” 3.9.2022. 9:00h

Nova školska godina donosi promene u polaganju Državne mature i u provođenju nacionalnih ispita u osnovnim školama.Maturanti će sve ispite na maturi polagati prema novim predmetnim kurikulumima, s obzirom na to da je ove godine završen četverogodišnji ciklus njihovog uvođenja, rekao je direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović. Najveća je promena…